Història del Gremi

Origens

La història del llibreter de vell comença, lògicament, amb el naixement del llibre; però no del llibre imprès a partir de Gutenberg, sinó del llibre manuscrit, sortit de mans del copista.

En introduir-se la impremta a Catalunya, els llibreters-estampers – que així eren anomenats – integraven les figures de l’editor, l’impressor i el llibreter actuals.

Aviat, però, començaren a formar un estament reconegut per les autoritats, ja que l’any 1446, segons proves documentals, el Consell de Cent reconegué el Gremi de Llibreters de Barcelona i el 1533 s’establí un conveni amb la priora del Monestir de Sant Jeroni pel qual la Confraria del gremi es podia instal.lar en l’esmentat cenobi, on se celebraren anualment, a partir d’aquell moment, les festes gremials. Sembla que també els revenedors de llibres s’integraren, al voltant dels anys 1550, a la Confraria.

Durant el setge de Barcelona de 1713-1714, la Companyia de Llibreters s’associà amb el Tercer Batalló de la Coronela anomenat de Santa Eulàlia.

Tot això demostra que els llibreters de vell tenen una història antiga i llarga, encara que sempre ha estat  una història relacionada amb els llibreters en general.

Associació de Llibreters de Vell

Les primeres informacions que tenim d’una associació de llibreters de vell independent de les associacions de llibreters en general són de l’època de la República i es tracta de l’anomenada Associació Professional de Llibreters de Vell de Catalunya.

Malauradament, la seva activitat fou dissolta amb l’entrada de les forces franquistes a Barcelona.

A partir d’aquest moment, els llibreters de vell s’integraren en el Gremio de Libreros que formava part del Sindicato de Artes Gráficas, tot i que intentaren portar a terme activitats autònomes.

L’any 1978 es constituí el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, amb independència dels altres gremis, gracies a la recent instauració de la democràcia.

El Gremi Generació a generació

Un fet curiós a l’entorn dels llibreters de vell és el relleu generacional que abraça, moltes vegades, tres, quatre i fins cinc generacions.

Aquest fenomen és degut a la passió que sent pel llibre el llibreter de vell, passió que encomana als fills i als néts i que fa que els nous llibreters de vell, malgrat la seva joventut, tinguin una experiència i un coneixement acumulats que només es poden adquirir amb molts anys d’exercir l’ofici.